ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

.!.

Date: 2008-08-05 02:27 pm (UTC)

Date: 2008-08-08 12:17 pm (UTC)
From: [identity profile] ojacie.livejournal.com
Trochę się boję. Kim jesteś?

.

Date: 2008-08-27 12:49 am (UTC)
From: [identity profile] warzywo.livejournal.com
kimś zainteresowanym przeczytaniem.

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios