ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2008-08-11 05:23 pm (UTC)
From: [identity profile] omega-privatim.livejournal.com
Spojrzałam na Twój opis w profilu oraz zainteresowania i widzę, że mamy trochę wspólnych punktów (szczególnie książkowych), więc mam pytanie: czy można Cię zaprzyjaźnić?

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios