ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

szloch

Date: 2008-08-27 01:39 pm (UTC)
From: [identity profile] warzywo.livejournal.com
nie mam WPISANYCH zainteresowań.
nie prowadzę, bo nie jestem ciekawy.
nie mam 'przyjaciół', bo nie jestem ciekawy.
nie znamy się, ale teraz w modzie są 'znajomości z internetu', podążam za nią ślepo.
mogę być każdym, ale wiedz, że właśnie bardzo zraniłaś ciocię z Kłodzka swoją odmową.

no problem, jak zmienisz zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać.

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios