ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2008-10-13 06:27 pm (UTC)
From: [identity profile] przytulanka.livejournal.com
Ejjj, znowu mi się coś dzieje! ;(

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:35 am
Powered by Dreamwidth Studios