ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2008-11-24 07:30 pm (UTC)
From: [identity profile] przytulanka.livejournal.com
Mam chęć zabić tatę, bo to ON zawsze coś robi, że potem nie mogę odczytać twojego bloga! -___-

Date: 2008-11-25 06:00 pm (UTC)
From: [identity profile] ojacie.livejournal.com
Eldżeja, a nie bloga, ty profanie! :D

*przesyła współczujące fluidy* Poszukam coś o tym w faq, jak znajde to napisze na gadu. :)

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios