ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2009-01-10 03:42 pm (UTC)
From: [identity profile] eartha-endogan.livejournal.com
Mogłabym prosić o dodanie? Pozdrawiam:)

Date: 2009-01-10 06:08 pm (UTC)
From: [identity profile] ojacie.livejournal.com
Widzę, że mamy pełno wspólnych znajomych, a pierwszy raz Cię widzę, trzeba to naprawić! ;)

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 04:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios