ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2009-03-03 12:47 pm (UTC)
From: [identity profile] gruskek.livejournal.com
Hej!
Zauważyłam, że mamy trochę wspólnych zainteresowań. Mogę czyta ć Twój dziennik? :)

Date: 2009-03-04 04:00 pm (UTC)
From: [identity profile] ojacie.livejournal.com
Nie wyglądasz groźnie...

(chociaż te screeny z aamirem na pewno odbiją się na moim zdrowiu... *_______*)

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 04:46 am
Powered by Dreamwidth Studios