ojacie: (not watching)
[personal profile] ojacie


Aby czytać ten dziennik, trzeba mieć tylko własne konto na lju i zostawić pod tym wpisem komentarz.

Pstryk by Elliott Erwitt.
Skromny napis by ja.
Do not take.

Date: 2009-11-22 09:43 am (UTC)
From: [identity profile] charismatisch.livejournal.com
Czuję wewnętrzną potrzebę zaproszenia cię do swoich ljfriendsów. Chcesz mnie?

Profile

ojacie: (Default)
ojacie

April 2009

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
192021222324 25
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios